Sam Ghandchiسام قندچي  نقی نقاشیان: گنبد سرخ، هفت پیکر نظامی گنجه ای

http://ghandchi.com/3151-naghi-naghachian-gonbad-sorkh-nezami.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6

 

naghi-naghachian-gonbad-sorkh-nezami

 

ساعتی پیش کار نقاشی زیبای استاد نقی نقاشیان را تحت عنوان «گنبد سرخ، هفت پیکر نظامی گنجه ای» در ایمیلی فورود شده از طرف دوست عزیز آقای مهدی خانبابا تهرانی دریافت کردم.  آقای نقی نقاشیان در یادداشتی در این ایمیل نوشته اند "هفت پیکر نظامی گنجه ای یکی از زیباترین نگارشهای افسانه سرایی و ترانه سرایی تاریخ ادبیات فارسی است. این افسانه ها سرشار از پندارها و اندرزهایی اخلاقی و فلسفی اند.  گنبد سرخ نشان می دهد که برای رسیدن به هدفی بزرگ، شهامت میبایست با خردمندی همراه باشد." روز گذشته آمریکا بعد از 20 سال تلاش برای برانداختن حاکمیت کوکلاکس کلانهای اسلامی در افغانستان، قرارداد صلح با طالبان امضا کرد. گرچه در قرارداد تأکید شده که طالبان دیگر از القاعده حمایت نکند اما واقعیت این است که طالبان خود بخشی از کوکلاکس کلانهای اسلامی در خاورمیانه است، با اینحال نمیشود تا ابدالدهر انتظار داشت که آمریکا نیاز مقاومت نظامی در برابر کوکلاکس کلانهای اسلامی را در همه ی کشورها، بر عهده گیرد. گرچه به باور این نگارنده باید جبهه واحد ضد کوکلاکس کلانهای اسلامی در جهان شکل گیرد و وظیفه اش نیز همه جانبه باشد و بویژه بر عرصه های سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک تأکید کند، اما به هر حال نیروهای کوکلاکس کلانهای اسلامی نظیر طالبان، القاعده، داعش و کوکلاکس کلانهای اسلامی حاکم بر ایران، مسلح هستند و از جمله کشوری نظیر افغانستان به ارتشی سکولار نیاز دارد که در برابر این نیروها قادر به ایستادگی باشد و در دنیای امروز در قرن بیست و یکم نیرومندترین ارتشهای جهان از سربازان وظیفه تشکیل نشده بلکه کادر حرفه ای هستند چرا که کار نظامی در قرن بیست و یکم به اندازه ی زیادی بغرنج است و تا وقتی کسی بخواهد کارایی نظامی داشته باشد، دوران خدمت سربازی اش تمام شده و هزینه ای که دولت پرداخته به هدر خواهد رفت و وقت آن سرباز وظیفه نیز بدون درآمد کافی برای زندگی در زمان صلح و در عین حال بی ثمر، تلف می شود و در زمان جنگ هم، کارایی او در مقایسه با کادرِ حرفه ایِ نظامی، صفر است. به هر حال به رغم آنکه افغانستان کمکهای بین المللی فراوان در همه ی این سالها دریافت کرد، به دلایل گوناگون تا حالا از عهده ی شکل دادن چنین ارتشی سکولار و حافظ دموکراسی بر نیامده است و این درسی برای جنبش سیاسی و مدنی ایران است. با پوزش از آقای نقی نقاشیان و همه ی خوانندگان که هنگام ارائه ی این اثرِ عالیِ نقاشیِ دوست عزیز آقای نقی نقاشیان، به موضوع کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران، خاورمیانه و همه ی جهان پرداختم، شاید چون ایشان در یادداشتشان بحث «شهامت» را در کنار «خردمندی» در رابطه با این اثرِ الهام گرفته از نظامی گنجه ای بیان کرده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم اسفند ماه 1398
March 1, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH