نقی نقاشیان: نامه به سام قندچی در ایرانسکوپ

http://ghandchi.com/naghachian-chashme-nameh.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2V0umIe   http://bit.ly/2Yl9Lzd

 

naghi-naghachian

 

استاد قندچی گرامی،

در ابتدا از اینکه کارهای مرا در ایرانسکوپ  منتشر میکنید سپاسگزارم.
 

من یکی از شیفتگان نوشته های سیاسی شما بوده و از کوشش های شما در راه آزادی مردم کشورمان سپاس گذارم.


آرزو دارم بتوانم هرچه از دستم بر میاید در این راه در اختیار شما بگذارم.
 

با درودهای دوستانه و امید به دیدار.

نقی نقاشیان
Naghi Naghashian
http://www.naghachian.com

http://www.color-in-motion.com

https://www.myfonts.com/person/Naghi_Naghashian/#return_to_item_11


------------------

مرداد ماه 1398
July 2018