Sam Ghandchiسام قندچي  کرونا: مشکل با بحث آیت الله خامنه ای درباره اجنه و دعای هفتم صحیفه سجادیه نیست

http://ghandchi.com/3196-khamenei-ajeneh.htm

پی نوشت 26 مرداد 1400: واکسن بی برکت و «ملی گرایی» آیت الله خامنه ای در ارتباط با کرونا

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

khamenei-ajeneh

 

سایتی بنام «شبکه جهانی کلمه» که توسط جریانی اسلامی از اهل تسنن اداره می شود کمتر از دو هفته پیش مطلبی منتشر کرده تحت عنوان «خامنه‌ای: کرونا بلای آن‌چنان بزرگی نیست، صحیفه سجادیه بخوانید!». این موضوعی را که آیت الله خامنه ای مطرح کرده در عرصه ی تخصص اسلام شیعه ی ایشان است و اگر این دوستانِ اهل تسنن نظر دیگری دارند خوب است مطرح کنند و تصور نمی کنم دیدگاه های اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه ها، چندان متفاوت باشد، و اگر که سایتی غیرمذهبی هستند، چرا خود را بعنوان جریانی مذهبی معرفی می کنند. همچنین در توییتر بحثهای زیادی در مورد نظر آیت الله خامنه ای درباره ی نقش «جن و انس» در ارتباط با پاندمی کرونا راه افتاده است. مگر جن و انس در قران نیامده است. اتفاقاً این موضوع هم در عرصه ی تخصص آیت الله خامنه ای قرار دارد که اظهار نظر کرده اند. مشکل این نگارنده با سخنان آیت الله خامنه ای در رابطه با پاندمی کرونا این حرفها نیست که دیدگاههای اسلام و تشیع است و به کسانیکه مذهبی هستند مربوط می شود و شخصاً با کل حکومت مذهبی مخالفم چه اسلام شیعه باشد چه هر مذهب و ایدئولوژی شبه مذهبی نظیر حکومت کمونیستی دیکتاتوری پرولتاریا و خواستار برقراری حکومتی سکولار و دموکراتیک در ایران هستم، اما تا وقتی چنین حکومتی وجود دارد و آنها مسؤلین رژیم حاکم بر ایران هستند، از نگاه صاحب این قلم مشکل با سخنان آیت الله خامنه ای بر سر دو موضوع زیر است:

 

1. دوباره راه انداختن آمریکا ستیزی که دود آن سالهاست به چشم مردم ایران رفته از زمان گروگانگیری سفارت آمریکا تا به امروز، و آخرین بار دو ماه پیش در یادداشتی تحت عنوان «آمریکاستیزی رژیم و اپوزیسیون، بازی با زندگی مردم ایران است»، بحث شد و دیگر نمی دانم چه حرفی را می شود اضافه کرد و حتی در اوج آمریکاستیزی رژیم ایران، روز گذشته وقتی پرزیدنت ترامپ با خبرنگاران در زمینه های مختلف مبارزه با پاندمی کرونا در آمریکا بحث می کرد، فراموش نکرد که نیاز کمک آمریکا به ایران را برای این مسأله تأکید کند، و در عوض رهبران رژیم حاکم بر ایران چه کار کرده اند وقتی اکنون مردم آمریکا با پاندمی کرونا دست و پنجه نرم می کنند.

 

2. بحثهای آیت الله خامنه ای درباره ی دست ساز بودن کرونا برای ساختار ژنی ایرانیان که ابداً عرصه ی تخصصی ایشان نیست و بهتر بود اطلاعاتی را که دیگران در این زمینه به ایشان داده اند، برای بررسی علمی در اختیار متخصصان قرار می دادند پیش از آنکه در سخنرانی خود چنین نظری را بعنوان رهبر رژیم حاکم بر ایران، ابراز کنند. در این رابطه روز گذشته آخرین نظرات علمی را که این نگارنده از آن مطلع هستم در یادداشتی تحت عنوان «تایوان: درباره کرونا و ساختار ژنی جمعیت» مطرح کردم و حرف تازه ای ندارم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهارم فروردین ماه 1399
March 23, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH