نقی نقاشیان: چشم استاد خیام نیشابوری

http://ghandchi.com/naghachian-chashme-khayyam.htm

 

ارسالی آقای مهدی خانبابا تهرانی

تصویر: کاری از آقای نقی نقاشیان با عنوان چشم استاد خیام نیشابوری

Image: A work by Mr. Naghi Naghachian ©2019 entitled: Eye of Master Scientist Khayyam Neyshaburi

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2V0umIe

موسیقی متن که بدون کسب اجازه از آقای نقی نقاشیان لینک شده است: من عاشق چشمت شدم، آواز علیرضا قربانی، ترانه زنده یاد افشین یداللهی، موسیقی فردین خلعتبری

 

naghi-naghachian-peng

Naghi Naghachian