تیراندازی به مردم بیگناه خرمشهر را متوقف کنید

http://ghandchi.com/khorramshahr.htm

 

khorramshahr

 

*

آیا ابن زیاد و یزید آب را به روی مردم آبادان بسته اند یا نادانی و بی کفایتی مسؤلان

http://www.ghandchi.com/2123-water-ibn-ziyad.htm

 

 

mahshahr