جنبش برای ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات

تاريخ انتشار اين شماره: دوشنبه 14 بهمن تا پنجشنبه 17 بهمن 1398 -  3 تا 6 فوريه 2020

 http://isdmovement.com/Index-All/2020/0220/020320.htm

 

isdmovement020320

 

تاريخ انتشار اين شماره: دوشنبه 14 بهمن تا پنجشنبه 17 بهمن 1398 -  3 تا 6 فوريه 2020
سلام بر همایون غنی زاده، هنرمندی که نامش را به نکویی در تاریخ ثبت کرد
مناظره دربارهء سخنان شاهزاده رضا پهلوی بين يک جمهوريخواه و يک پادشاهی طلب
حذف بهائیان “قانونی” می‌شود!
مسئله فقط خامنه ای نیست، ملت کل رژیم را نمی خواهد!
تحريم انتخابات چارهء کار نيست
 

 

آدرس این صفحه

http://ghandchi.com/isdmovement020320.htm