دکتر اسماعیل نوری علا شمارهء پنجم گيتی مداری نشريهء حزب سکولار دموکرات ايرانيان
http://isdmovement.com/Gitimadari/Gitimadari-Nr-5.pdf

http://www.ghandchi.com/Gitimadari-Nr-5.pdf#page=7

 

 

gitimadari5