IranscopeNews

 

Founded: Aug 22, 1999

Iranscope SciTechIranscope SciTech

iranscope.com ايرانسکوپ دات کام

ايرانسکوپ نيوز

 

تأسيس 13 شهريور 1378

وبلاگ ایرانسکوپوبلاگ ایرانسکوپ

Sam Ghandchi,Editor/Publisher, Iranscope

Lifeboat Foundation Futurist Advisory Board

*FUTURIST IRAN Book

  twitter  English Facebook  

Featured TopicsFeatured برگزيده

مصاحبه:آينده نگری

Sam Ghandchi's VOA Interview about Futurism

مهندس سام قندچي، ناشر و سردبير ايرانسکوپ

هیئت مشورتی بورد فیوچریست بنیاد لایف بوت

*کتاب ايران آينده نگر

 توئيتر  فيس بوک فارسی  

متون برگزیدهFeatured برگزيده

Web ghandchi.com   گوگل پلاس

Secularism      Futurism     Democracy     سکولاریسم      آینده نگری     دموکراسی

 

COMPLETE LIST OF ARTICLESفهرست کامل مقالات

893-دلیل وضعیت ایران در مذاکرات و در جنگ

892-چه مشکلی عربستان با توافق ایران و آمریکا دارد

891-هدف اپوزیسیون چیست؟

890-توصیه ای به تلویزیون های ایرانی

889-آیا حقوق بشر یعنی همه آدم خوب بشوند

888-مدل مالی فعالیت اپوزیسیون مسأله ای جدی است

887-درس سنندج و بحث بنی صدر و کردستان در رو در رو

886-Iran and Netanyahu's Speech in Washington

886-ایران و سخنرانی نتانیاهو در واشنگتن

885-درباره رفتار مأموران با محمد نوری زاد و  نرگس محمدی

884-Prospects of US-Iran Deal

884-دورنمای توافق آمریکا و ایران

883-Request of Iranscope for a Sponsor

883-درخواست ایرانسکوپ برای اسپانسر

چند کلمه در مورد سکولاريسم امروز

882-به آيت الله ها چه مربوط است؟

881-Does Human Rights have Priority over Secularism

881-آیا حقوق بشر بر سکولاریسم اولویت دارد

880-Why Islamism Kills?- Second Edition

880-چرا اسلامگرائی میکشد؟- ویرایش دوم

879-راهکارهای اپوزیسیون جوان ایران

878-دو نوع حمله فاشیستی به محمد خاتمی

877-تغییر تاکتیک افراطیون سنی مذهب

876-تازه شدن درد دلها در سالگرد انقلاب پنجاه و هفت

875-آقای روحانی، منتظرید آتنا فرقدانی بشود ستار بهشتی دوم

874-عبارت "درگاه خداوند متعال" در نوشتار مقام جبهه ملی

A Note from Karl Popper's "Lessons of this Century" یادداشتی از کتاب "درس هایی از این قرن" اثر کارل پاپر

873-What is in US-Iran Deal for Human Rights

873-چه چیزی در توافق آمریکا و ایران برای حقوق بشر هست

یادداشت 2008 درباره امیرکبیر و جنبش باب

872-چند کلمه ای در سالگرد انقلاب پنجاه و هفت

871-Time for a Global Secular Initiative

871-وقت تشکیل "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" است

870-برداشت غلط رژیم از واکنش مردم به تحصن نسرین ستوده

869-مروری بر کتاب محمد امینی درباره صوفیگری کسروی

868-دموکراسی سکولار نه پایان که آغاز کار است

867-سخنی با هواداران فوکو و دریدا در جنبش سیاسی ایران

866-Oil Companies, New Victims of Saudi Policy

866-شرکت های نفتی قربانیان تازه سیاست عربستان

865-در ادامه بحث راهکار آقای محمد نوری زاد

864-درخواستی از خانم عاطفه گرگین

863-Transparency: Iran News and Lobby Groups in Washington, DC

863-شفافیت: خبر ایران و  گروه های لابی در واشنگتن

862-آقای روحانی چرا با رهبران اپوزیسیون گفتگو نمی کنید

861-نکته ای در مورد بحث پرویز نیکخواه در مصاحبه عباس میلانی

860-Global Lineups at the Present

860-صف بندی های گلوبال در زمان حاضر

859-آقای روحانی در مورد حمله مسلحانه به عبدالله مؤمنی چه اقدامی کرده اید

858-Perhaps an Unwanted Result of Charlie Hebdo Attack

858-شاید نتیجه ای ناخواسته از حمله شارلی ابدو

857-مسأله نه سلطنت است، نه کمونیسم و نه اسلام

856-آقای ادیب برومند موضع جبهه ملی درباره حق ازدواج همجنسگرایان چیست؟

855-بحثی درباره راه حل محمد نوری زاد برای ایران

854-چرا سال نو میلادی را فقط به مسیحیان تبریک بگوییم؟

853-پیشنهاد احداث بنای یادبود برای ستار بهشتی

852-UAE, a Discourse on ISIS

852-امارات، گفتمانی درباره داعش

What is Secularism

سکولاریسم چیست؟

851-درسی که می توان از اروپای شرقی آموخت

850-برخی تفاوت های اپوزیسیون  قدیم و  جدید

849-درباره جبهه ملی و خانم میرزادگی

848-میرحسین موسوی و رضا پهلوی رهبران دموکراتیک نیستند

847-پژوهشهایی در مورد تاریخ اسلام در ایران

846-اگر جنبش بدون خشونت به جایی نرسید تکلیف چیست

845-بحث کاذب مذهبی در مورد جبهه ملی

844-The God and Us -Second Edition

844-خدا و ما -ویرایش دوم

843-Doing Honest Journalism about Iran in Washington

843-کار صادقانه ژورنالیستی درباره ایران در واشنگتن

842-Saudi Cheap Oil to Keep US in Iraq and Syria

842-نفت ارزان سعودی برای نگهداشتن آمریکا در عراق و سوریه

841-آقای اکبر گنجی فکر بعد از رفع تحریم ها را کرده اید؟

840-آیا نسل جدید برای وضعیت انقلابی آمادگی دارد

839-بحثی درباره سازمان انقلابیون حرفه ای لنین

838-نتیجه فشار رژیم بر رهبران اپوزیسیون در داخل ایران

837-آیا مردم ایران برای دموکراسی آمادگی دارند؟

836-آقای روحانی، سرنوشت بنی صدر یادتان هست؟

835-Mr. Piketty, Winner-Take-All is the Problem

835-آقای پیکتی، اینکه برنده همه چیز را تصاحب می کند مسأله است

834-حمایت از تلاشهای احمد تقوایی برای اتحاد جمهوریخواهان سکولار دموکرات

833-جوانان امروز چندان شباهتی به نسل جنبش سبز ندارند

832-از واکنش مردم به تحصن نسرین ستوده در مقابل کانون وکلا تعجب می کنم

831-نامه ای به گزارشگران و ایران گلوبال

830-درگیری اسراییل و فلسطین در مطبوعات اپوزیسیون

829-آیا پلیس می تواند از اجرای حکم قوه قضائیه سرپیچی کند

828-آلترناتیو با طرح قانون اساسی تعریف  می شود

827-A Critique of Iranian Opposition about War

827-نقدی بر اپوزیسیون درباره جنگ

826-My Trip to Iran

826-سفرم به ایران

In Memory of Joseph F. Coates

825-Mr. Rouhani, State and Sharia Must be Separated

825-آقای روحانی دولت و شریعت باید جدا شوند

824-A Note about Hawking's Beginning of Time

824-یادداشتی درباره آغاز زمان هاوکینگ

823-Saudi Committing Shah's Mistake

823-عربستان اشتباه شاه را مرتکب می شود

822-Futurist Outlook and not Future'ism

822-آینده نگری و نه آینده گرایی

821-Middle East Trapped in Utopianism

821-خاورمیانه در دام اتوپیسم

820-آنارشیسم مسکن است اما درمان نیست

819-عاطفه گرگین و شکوه میرزادگی: دو روایت از دستگیری خسرو گلسرخی

818-اتحاد منفی 57 و اتحاد مثبت امروز

817-دفاع از اسماعیل نوری علا در مورد فدرالیسم

816-مشکل اصلی سکولارهای ایران

815-نتیجه تجزیه طلبی نظیر حمله صدام

814-Free Discussion on Facebook of Iran's Futurist Party

814-بحث آزاد در فیس بوک حزب آینده نگر ایران

813-Why ISC did not Overthrow Assad

813-چرا داعش بشار اسد را سرنگون نکرد

812-What is Happening to Hamas?

812-چه بر سر حماس می آيد؟

811-Iran: OnTen TV, Poletik and Parazit

811-ایران: آنتن، پولتيک و پارازيت

810-Wrong Analyses of Civil War in Iraq

810-تحليلهای غلط از جنگ داخلی در عراق

809-A Note about Thirty Years' War

809-يادداشتی درباره جنگهای 30 ساله

808-خيزش جنبش ارتجاعی ضد جی ام او

807-يادداشتی در مورد آلترناتيو سکولار دموکراتيک

806-ايران و سينگولاريته

805-نقد غلط از رضا شاه به نفی رهبری می رسد

804-نتيجه حصر ميرحسين موسوی

803-ايران در آستانه سالگرد روحانی

802-Worldview of a Smart Monkey

802-جهان بينی ميمونی هوشمند

801-حمله تازه به سکولاريسم و نتايج آن

799-Courage to Privatize Iran's Oil Industries

799-شجاعت برای خصوصی سازی صنايع نفت

900-Singularity Topics with Kurzweil's Comments

900-مباحث سينگولاريته با کامنت های کورزويل

798-توصيه ای به آقای حسن روحانی

797-Proposal To Form UN Committee To Review Iran Sanctions

797-پيشنهاد تشکيل کميته سازمان ملل برای بررسی تحريمهای ايران

796-برداشت غلط اپوزيسيون از ايران

795-سؤالی از حقوقدانان ايران

794-محمد امينی و علی ميرفطروس: دو روايت از سقوط دولت دکتر مصدق

793-Marxism and Futurism

793-مارکسيسم و آينده نگری

792-مروری بر "نفخات الانس" سعيد ميرمطهری

791-روشنفکران ايران و احزاب سياسی

790-Time for Iran 1+1 Talks

790-وقت مذاکرات 1+1 فرا رسيده است

789-اپوزيسيون، مردم ايران و تغيير

788-تسليت به خانواده و دوستان دکتر امين فکرت

787-نامه ای به دکتر نوری علا در مورد طرح جديد

786-بازهم درباره فرديت

785-نئوکانها، دانيل بل و ايران

785-Neocons, Daniel Bell and Iran

784-فرونت های تازه نئوکان ها در واشنگتن

783-اپوزيسيون و حسن روحانی

782-دليل شکست اپوزيسيون خارج در انتخابات نود و دو

781-آيا تشکيلات مصباح يزدی در حال فروپاشی است؟

780-سخنی با فعالين اپوزيسيون در مورد رأی دادن

779-وقت ثبت حزب آينده نگر در ايران است

778-درباره اتحاد برای پيشبرد سکولار دموکراسی در ايران

777-آيا آقای خامنه ای اشتباه صدام را خواهد کرد؟

776-بازهم در دفاع از ليبراليسم در بحثی با دکتر حسين باقرزاده

775-درباره جبهه دموکراتيک مهندس طبرزدی

774-آقای دکتر حسين باقرزاده لطفاً پاسخ دهيد

بعد التحرير دهم خرداد ماه 1392 : کامنتی در سايت ايران گلوبال در پاسخ به تجزيه طلبان

773-توصيه ای به وب مسترهای سايتهای ايرانی

772-تلفن های هوشمند و انتخابات

771-تحريم هر نشستی که تماميت ارضی ايران را تأييد نکند

770-بازهم درباره رد فدراليسم قومی

769-از قوام السلطنه تا رفسنجانی

768-جنگ طلبی با خجالت

767-زياده روی در دفاع از زبان فارسی

766-رفسنجانی و مشايی: عيب می جمله بگفتی هنرش نيز بگو

765-آزاديخواهان و شورای نگهبان

764-آيا آيت الله جنتی رييس جمهوری سکولار را ترجيح می هد؟

763-انتخابات و مسأله اتمی

762-آيا پسوند سکولار نظير پسوند اسلامی است؟

761-آموزش به زبان مادری: آری يا نه؟

760-رد کردن اصلاح طلبی معنايش چيست؟

759-پيشنهادی برای سکولارها در انتخابات 1392

758-آينده نگری يعنی شراب نو را در مشک کهنه نميريزند

757-سنت بد پيام های نوروزی

وصیّت نامه خامنه ای و داستان رژیم سلطانی

756-Google Reader Should Learn from Coke Classic

755-آيا اينترنت به شکل گيری احزاب جديد لطمه زده است

754-Federalism in the Platform of Iran's Futurist Party

754-فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران

753-کنفرانس پراگ و اصلاح طلبی مترقی

752-Stop US Support of Iran's Separatists

752-حمايت آمريکا از تجزيه طلبان ايران را متوقف کنيد

گام بعدی جنبش آینده نگری ایران-ويرايش دوم

751-Futurists Need to Return to Politics

750-پاسخ به ايران گلوبال در مورد صدای آمريکا

749-VOA: Rumors and Realities

749-صدای آمريکا: شايعات و واقعيات

748-آيا بايد در دعوای احمدی نژاد و لاريجانی طرف گرفت

توهماتی دربارهء اپوزیسیون خارج از کشور (ويرايش دوم)

747-بازهم درباره سلطنت دموکراتیک خيالی رضا پهلوی

اطلاعیه سام قندچی در تکذیب مقاله "آئین بهاییت در تقابل با مبانی حقوق بشری+ سند"

746-نامه ای در مورد حساب بالاترين

745-A Question from RSF

745-يک سؤال از گزارشگران بدون مرز

744-Is VOA pro Islamic Republic?

Sam Ghandchi's New Articles مقالات تازه سام قندچی و ايرانسکوپ

743-How US Can Solve Iran's Nuke Issue

742-هشدار در مورد ادعای رضا پهلوی به نيروهای اپوزيسيون دموکراتيک ايران

741-Reza Pahlavi Does not Represent Iran's Democratic Alternative

741-رضا پهلوی آلترناتيو دموکراتيک ايران را نمايندگی نمی کند

740-Who is Lying about Relationship of Reza Pahlavi and Parviz Sabeti?

740-چه کسی در مورد رابطه رضا پهلوی و پرويز ثابتی دروغ می گويد؟

739-لزوم شفافيت در مورد نشست های خارج کشور

iranscope ایرانسکوپ

738-ما چه می گوييم، مردم چه می خواهند

737-پاسخ به يک دوست

736-Mr. Obama Please Tear Down this Wall

736-آقای اوباما لطفاً اين ديوار را خراب کنيد

Faradid Blog

بلاگ فراديد

735/734-Eight Years of Working at VOA+

735/734-هشت سال کار در صدای آمريکا+

733-Time to Start Building Singularity Economy

733-وقت ساختن اقتصاد سینگولاريته است

732-Nasrin Sotoudeh According to Iran's Kaspar Schoppe

732-نسرین ستوده از زبان کاسپر شاپ ایران

731-Useless Iranian Conferences Abroad

731-کنفرانس های بی حاصل ايرانيان در خارج

730-Kurzweil's PRTM Next Step in AI

730-گام بعدی درتئوری هوش مصنوعی، الگوشناسی تفکر، از دیدگاه کورزويل

729-ایمنی زندانیان در گرو مبارزه با خشونت پلیس

728-آيا زير سؤال بردن تصميمات قوه قضاييه درست است

727-Iranians and Gay Marriage

727-ايرانيان و ازدواج همجنسگرايان

726-Two Opposite Strategies of Islamic Forces in Middle East

726-دو استراتژی متضاد نيروهای اسلامی در خاورميانه

725-Are Retirement Accounts in Danger?

725-آیا صندوق های بازنشستگی در خطرند

724-موانع مقابل شکل گيری حزب آينده نگر

723-A Note about the Controversial Kurdistan Autonomy Plan

723-يادداشتی درباره طرح بحث انگيز خودمختاری کردستان

722-How can Diplomacy between Iran and Israel Become Possible?

722-چگونه می توان ديپلماسی بين ايران و اسراييل را ممکن ساخت؟

721-چرا برای پيشرفت بايد از تشبثات تاريخی فاصله گرفت؟

720-حمايتگرايی «اينترنت ملی» باعث انزوا می شود

719-Creating Abundance in the Current World

719-ايجاد فراوانی در جهان کنونی

718-Need to Reform Intellectual Property Laws

718-ضرورت اصلاحات در قوانين مالکيت فکری

717-GMO: A Solution for Healthcare Dilemma

717-جی اِم اُ: راه حلی برای معضل مراقبت های درمانی

716-Singularity: A New Paradigm of Futurism

716-نقطه انفصالی: پاراديم جديد آينده نگری

715-نتيجه همراهی طولانی تر جمهوری اسلامی با بشار اسد چه خواهد بود

714-بحث توکويل در مورد اسلام برای ايران اهميت استراتژيک دارد

713-چرا فرديت در فضای مجازی شکوفا شده است

712-اپوزيسيون: نياز ايران به دولت مدرن

711-دو راه در فراسوی نقطه انفصالی

710-بازگشت پرشتاب در توليد غذا

710-Accelerated Returns in Food Production

709-آيا بقای متافيزيک با موجوديت بيولوژيک ما مرتبط است؟

708-گفتگويی با ری کورزويل در مورد خودآگاهی

707-چند کلمه در مورد تلاشهای سياسی دکتر اسماعيل نوری علا

706-بحثی در مورد دنيای نوين آواتارها يا زندگی دوم

705-پلوراليسم رمز موفقيت اينترنت

704-آيا "اينترنت ملی" برای کمک به ايرانيان است

703-چرا برده داری توانست در آمريکا احيا شود؟

702-چرا رأی گيری ويسکانسين نماد دموکراسی است

درباره سايفون، پراکسي و فيلترينگ

701-Two Paths beyond Singularity

699-Understanding Self-consciousness: Differentiating Humans from other Sentient Beings

698-درباره بلاگ فرادید

697-ژورناليستها

696-چرا تجزيه طلبی را محکوم بايد کرد -ويرايش دوم

695-اسلام و گلوباليسم- ويرايش دوم تقديم به شاهين نجفی

695-Islam and Globalization-Second Edition Dedicated to Shahin Najafi

694-دولت اسراييل برای اپوزيسيون ايران چه کار می تواند بکند

694-What Israeli Government can do for Iranian Opposition

693-بهار سبز ايرانی پيروز شد يا شکست خورد؟

692-مسأله بچه بازی در افغانستان

691-تفاوت اثر دخالت ايران در سوريه و عراق

تأملی فلسفی: خردگرائی و آینده نگری-ويرايش دوم

690-حزب آينده نگر ايران در راه مصدق

689-از رفراندوم تا انتخابات آزاد

688-رياليتی تی وی اپوزيسيون ايران

687-اپوزيسيون و جنگ سرد ايران و غرب

686-پيشنهاد يک راه حل ساده برای اصلاح طلبان ايران

685-تفاوت مشکلات اينترنتی تازه ايران با گذشته

684-نيروهای سياسی که اراده ايجاد تغيير را در ايران دارند

683-چرا سکولاريسم در ايران استبدادی شد

682-دو راهکار نبوغ آميز آيت الله جنتی برای حل مسأله اينترنت

681-بازهم تشکر از آيت الله خامنه ای اينبار برای انتخابات اسفندماه

680-اقدامی در مورد حمله نظامی به ايران

680-Action Regarding Military Attack on Iran

679-حمله پيشگيرانه به تأسيسات اتمی نسل کشی است

679-Preemptive Strike on Nuclear Sites is Genocide

678-نگاهی دوباره به نقش اصلاح طلبان دينی در ايران

677-چگونه اقتصاد را درست کنيم؟

677-How to Fix the Economy?

676-در شهريور 20 استقلال با آزادی معاوضه شد

675-طبرزدی در خطر مرگ است؛ او اکنون به حمايت ما احتياج داد

675-Tabarzadi in Critical Condition; He Needs Our Support Now

674-اطلاعيه در مورد يک ويديو مستهجن

673-انتظار داريم با پيمودن ره صد ساله به کجا برسيم؟

672-وحشت روحانيون از رمالان به چه دليل است

671-سه جناح در رابطه با آينده روحانيت در جمهوری اسلامی

670-چرا روحانيت به آقای رحيم مشايی حمله می کند؟

669-داستان رمالان و جن گيران

668-چرا دوباره به استبداد می رسيم

667-روحانيت حاکم ترجيح می دهد سپاه در جبهه های جنگ باشد

666-آدم نميداند از شنيدن حرفهای آقای علی مطهری بخندد يا گريه کند

665-برای پيروزیِ چه برنامه ای تلاش می کنيم؟

664-جنبش سبز: نه اشتباه مجاهدين و نه مخالفين آنها

663-يکبار ديگر نئوکان ها هوس نظام سازی کرده اند

662-چهارشنبه سوری نقطه عطفی در جنبش سياسی ايران بود

661-چهارشنبه سوری تاريخی: مرده باد استبداد؛ زنده باد آزادی

660-چرا بايد شعار "مرگ بر ديکتاتور" را به دور بريزيم

659-يک يادداشت کوتاه در مورد تشکيلات

658-چرا قديمی های جبهه ملی از بازگويی 28 مرداد دست بر نمی دارند؟

657-جنبش جوانان برای سهم خود از قدرت، تازه شروع شده است

655-درس مهم جنبش اخير خاورميانه برای گروه های اتنيک در ايران

654-ژنرال لاريجانی حکم اعدام "عوامل فتنه گر" را صادر کرد

653-نوع متفاوت بشر مورد نياز است

653-New Human Variant is Needed

652-تسليت به خانواده و دوستان داريوش همايون

651-نامه سرگشاده به کورش زعيم در مورد ائتلاف همبستگی

650-دولت و اپوزيسيون

649-آيا خودکشی اعتراضی را بايد حمايت کرد؟

648-خودکشی و همجنسگرايان

مصاحبه با صدای آمریکا در مورد آینده نگری

647-دستگاه امنيتی رسمی و روحانيت دولتی حرکت تازه ای را آغاز کرده اند

646-آيا تجزيه طلبان در کردستان هستند؟

645-آيت الله جنتی می گويد ايران به سوی انقلاب می رود

644-اختلاف اصول گرايان و اصلاح طلبان بر سر چيست؟

643-پيشنهاد: برای 16 آذر يک شمع روشن کنيم

642-Tea Party Illusion and Economic Reality

639-Why Secularism Failed in Half of the World

641-يادداشتی کوتاه در مورد دولت و جامعه مدنی

640-رأی دادگاه مهندس طبرزدی: تراژدی يا کمدی

639-چرا سکولاريسم در نيمی از جهان شکست خورد

638-مرحله دوم جنبش سبز آغاز شده است

637-بحران اقتصادی تازه ای شروع شده است

636-آينده نگری و جنبش سبز

635-روز قدس: تکرار اشتباه 30 سال پيش اپوزيسيون

634-چرا آیت الله خامنه ای بحث شاه سلطان حسین را مطرح کرد

633-درک غلط از جدالی که با رحيم مشائی به راه افتاده است

632-هدف اصلی اپوزيسيون در خارج چه بايد باشد

631-مردم دنبال چه رهبری در اپوزيسيون می گردند-- موضوع همجنسگرايان

630-آيا جنبش سبز پايان يافته است؟

 آیا فدرالیسم اجازه سلب حقوق انسانی را به ایالات میدهد؟ - ويرايش دوم

629-پيشنهادی برای انتخاب نامزد رياست جمهوری 1392

628-مستقل انديشی

627-حزب آينده نگر يا جبهه واحد

626-آقای موسوی ديگر بس است با جان مردم بازی نکنيد

625-یک پیشنهاد به تبعیدیان جدید ایرانی

624-آیا مسأله آیت الله خمینی است؟

623-میوۀ جنبش سبز

622-اصلاحات میتواند خونین تر از انقلاب باشد

621-یک تغییر مهم در اپوزیسیون ایران و ضرورت جوابگویی

620-پارادیم جنبش سبزِ ایران

620-Paradigm of Iran's Green Movement

619-بازهم درباره پلاتفرم حزب آینده نگر

برای نصب کتاب ایران آینده نگر بر روی موبایل ازاینجا دانلد کنید

618-درباره مقاله عرفان قانعی فرد در مورد کومله

617-گوگل در چین نشان داد بیزینس ها برای آزادی چه کار میتوانند بکنند

617-Google in China Showed what Businesses can Do for Freedom

616-کمونیسم افیون روشنفکران ایران

615-روزی برای آزادی پوشش زنان

614-پاسخی به تحریفات یک فرقه افراط گرای کمونیست

613-سپاه پاسداران، رقیب جدّی روحانیت و شمشیر دولبه احمدی نژاد

612-پرزیدنت اوباماِ عزیز لطفاً برای آزادی آقای طبرزدی سخن بگویید

612-Dear President Obama Please Call for Mr. Tabarzadi's Freedom

611-یک پیشنهاد عملی به جنبش سبز ایران

610-A Short Note about SCI at this time of Iranian Green Movement

609-مسأله ای که رهبران واقعی جنبش سبز با آن روبرو شده اند

608-آقای جوادی آملی می دانید چرا مردم شعار "جمهوری ایرانی" میدهند؟

607-امیدوار بودم این سطور را هیچگاه ننویسم که ما نیازمند صلحبانان سازمان ملل هستیم

606-از مهدی بازرگان تا مهدی کروبی

605-پیشنهاد: آغاز کمپین یک میلیون امضاء برای جدایی مذهب و دولت

604-یادداشتی در مورد ترور مسعود علیمحمدی

603-چرا مهندس طبرزدی قبل از بازداشت خود بر اجتناب از خشونت تأکید کرد

602-توصیه ای به موسوی و کروبی و عبادی و رهبران دیگر اپوزیسیون در ایران

601-آیا آینده نگری میتواند تأثیری در نتایج جنبش سبز داشته باشد

599-رهبری نامرئی جنبش دموکراسی خواهی ایران

598-اشتباه اساسی در نحوه طرح سکولاریسم در ایران

597-شانزدهم آذر و آینده نگری

596-سؤال این است که چرا سپاه پاسداران انقلاب هنوز مسلح است

595-نگاهی به اشتباه اساسی آقای موسوی در پرتو فلسفه علم

594-وصیّت نامه خامنه ای و داستان رژیم سلطانی

593-از ندا تا نرگس

592-آیا می شود صلح در تقابل با حقوق بشر قرار گیرد

591-ایرانیان بسیاری بعد از جنبش اخیر به کمک نیاز دارند

590-کنفدراسیونیسم نسخه جنگ داخلی برای ایران

589-به کجا میرویم؟

588-تابو غرب

587-کدام انقلاب! کدام ضد انقلاب!

586-یک اشتباه اساسی در استراتژی جنبش حقوق مدنی ایران

585-بحثی بدون رودربایستی با اصلاح طلبان درباره اسرائیل

584-تفاوت محاکمات کنونی با سالهای 1358-1360

583-هشدار جدی درباره مهدویت استالینی

582-مسأله سکولارها نباید موسوی باشد

Ethnic Federalism a Reactionary Plan for Iran's Future- Second Version

فدرالیسم قومی طرحی ارتجاعی برای آینده ایران-ویرایش دوم

581-تفاوت برخورد خامنه ای و احمدی نژاد به رفسنجانی

580-احمدی نژاد، پیروزی یا شکست؟

579-ایران: انقلاب یا اصلاحات

578-پاسخ به داریوش اقبالی درباره اکبر گنجی

577-پیشنهاد برای تأسیس حزب انتخاب

576-مسأله رفسنجانی در نماز جمعه بیعت با خامنه ای است

575-خارج برای جنبش داخل چه کار میتواند بکند

574-جنبشی که نه رژیم میداند چیست و نه اپوزیسیون

573-آقای موسوی بدون سکولاریسم امیدی به دموکراسی در ایران نیست

572-یادداشتی درباره سکولارها، شعارها، و پیگیری جنایات علیه بشریت

571-مواظب باشیم اشتباه 25 خرداد 28 سال پیش را تکرار نکنیم

570-چه انقلاب چه اصلاحات؛ مردم دنبال چه هستند؟

569-تشکر از آیت الله خامنه ای برای بزرگترین خدمت وی به اپوزیسیون

568-چرا اپوزیسیون ایران نیرو نیست؟

567-آیا من در انتخابات شرکت میکنم؟

566-یادداشتی درباره حملات شخصی سایت آینده دات کام

565-تقصیر از آقای ادیب برومند نیست

564-انتخابات و آینده ایران

563-ائتلاف همبستگی و خارج کشور

562-نامه سرگشاده به آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی

561-سخنی با برخی هواداران مهندس کورش زعیم

560-اطلاعیه درباره استعفاء از مدیریت ایران گلوبال

559-انتخابات و جبهه ملی ایران

558-Unemployment Cannot be Resolved by the Proposed Solution مسأله بیکاری را با راه حل های پیشنهادی نمیشود حل کرد

557-تکرار اشتباه

556-نقطه انفصالی و انتخابات ایران

555-فدرالیسم قومی طرحی ارتجاعی برای آینده ایران

554-پیشنهاد: مهندس طبرزدی برای ریاست جمهوری ایران

553-«کنگره ملیتهای ایران فدرال» فرونتِ «حزب دموکرات کردستان»

552-آیا فقط جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی-عقیدتی خود را نابود میکند؟

551-یادی از حمید گنجینه در آغاز کار فوروم آینده نگر ایرانسکوپ

550-آقای خاتمی طرح شما برای پیشگیری از جنگ با اسرائیل چیست؟

549-درک خطری که امروز شهروندان بهائی را در ایران تهدید میکند

548-بازهم درباره سکولارها  و انتخابات

547-وعده بنیاد گرائی مذهبی: بهشت هم در زمین و هم در آسمان

Federalism is the Lesson of 21-Azar [2005] فدرالیسم درس 21 آذر است-ویرایش دوم

546-اشتباه مصدق در رابطه با متحدین جهانی دلیل شکست ملیون در 28 مرداد

545-در آستانه 16 آذری دیگر

544-جبهه ملی آخرین سراب وحدت اپوزیسیون

543-مدینه فاضله قومی-ویرایش دوم

542-سکولارها، مردم و انتخابات در ایران

541-چرا تجزیه طلبی را باید محکوم کرد

540-کدام شعائر پایدارترند؟ بحثی در مورد مسئلهء حجاب

539-بحران مالی 2008

538-رمز موفقیت میزگردهای احمد بهارلو

538-Secret of Baharloo's VOA Roundtables' Success

537-درد مشترک و چاره جوئی برای آن

536-ناسیونالیست های تجاوز طلب

535-فدرالیسم استانی و روند دموکراتیزه کردن ساختار قدرت

اطلاعیه سام قندچی در تکذیب خبر کیهان آقای شریعتمداری

534-توهماتی دربارهء اپوزیسیون خارج از کشور

533-آقای جوزف بایدن هیچ یک از ما را بر دیگری ترجیح نمی دهد

532-جمهوریخواهان و سلطنت طلبان

531-جایگاه خواست «واقعی کردن حداقل دستمزدها» در مطالبات اپوزیسیون

530-اولویت با نجات سکولاریسم از چنگال ناسیونالیسم است

529-مدینه فاضله قومی

528-بازهم درباره اینترنت و حریم خصوصی

527-اپوزیسیون محتاج نگاه تازه به جهان است

526-Open Letter to President Bush about Jonbeshe Madani نامه سرگشاده به پرزیدنت بوش درباره جنبش مدنی

524-مهدویت مصباح و جهانی شدن ولایت فقیه

523-پراکسی و حریم خصوصی

522-مشی چریکی-واقعیتی که دیگر نمیشود انکار کرد

521-یادداشتی درباره سمینار جبهه در واشنگتن

فدرالیسم حکومت قومی نیست

520-چرا هر گونه دولت اتنیکی را محکوم میکنم

519- چگونه سانسور رسانه ها در برمه باعث نسل کشی هزاران نفر شد

518-Iranian Technocrats in Two Regimes تکنوکراتهای ایران در دو رژیم

517-Why I Condemn Legal Action of NIAC against Hassan Dai چرا اقدامحقوقی نیاک علیه حسن داعی را محکوم میکنم

516- برنامه عملی جبهه سکولار-پاسخ به چند سؤال

515- حکومت اسلامی، خندق عراق و لبنان، و نقش سکولارها

514-About Iranscope Futurist Think Tank درباره اندیشکده آینده نگر ایرانسکوپ

513-دو قطب گفتمان ملی

512-آیا احمدی نژاد میخواهد انقلاب سفید بکند؟

511-درسی از واترگیت و بازهم درباره حقوق اتنیک

510-وقت ایجاد جبههء وسیع دموکراسی خواهی سکولار فرا رسیده است

509-Hilary Clinton Must Apologize to Obamaهیلاری کلینتون بایستی از اوباما عذرخواهی کند

508- تأملی فلسفی: خردگرائی و آینده نگری

507-کلامی با فعالین جنبش مدنی ایران

506-چرا نواندیشی مذهبی ضرورتاً ضد سکولار است؟

505-Change: Revolution, Reform, or دو گونه برخورد با توسعه

504-Third Open Letter to Mr. Reza Pahlavi

سومین نامه سرگشاده به آقای رضا پهلوی 

503-بحث استراتژی آینده نگر

502-Call for Uncesnsorable Internet فراخوان برای اینترنت غیرقابل سانسور

501-Clinton-Obama and Iran کلینتون-اوباما و ایران

499-Monarchy Means Discrimination Based on Ancestry سلطنت یعنی تبعیض بر مبنای اصل و نسب

498- طنز-رضائی، احمدی نژاد و رفسنجانی

497- اشکال اپوزیسیون ایران چیست؟

496- فناوری اطلاعات: آغاز یا پایان

495- راه حل مسأله ملی در ایران

494-اصل بحث *دولت* سکولار است

493-آینده نگری و کالت های بازمانده جنبش کمونیستی

492-اطلاعیه درباره سایت آینده نگر  

491-چرا سکولاریسم آینده ایران را رقم خواهد زد  

490-نقدی بر نقد حسین درخشان از عبادی   

مصاحبهبا احمد بهارلو درباره آینده نگری، هوش مصنوعی، نقطه انفصالی، و پایان مرگ -VOAصدای آمریکا

489-Mr. Khatami Recognize Baha’i Faith as an Official Religion [2007] آقای خاتمی مذهب بهائی را برسمیت بشناسید

488-A Word with Baha'i Friends [2007] سخنی با دوستان بهائی

487-AI, Singularity, and End of Death- [2007] هوش مصنوعی، نقطه انفصالی، و پایان مرگ

486- [2007] برای ایران، سوسیال دموکراسی مثل لنینیسم

485-Bypassing IRI National Internet Wall [2007] عبور از دیوار اینترنت ملی جمهوری اسلامی

484-Malice of Remainders of Savak in U.S. [2007] فتنه گری بازماندگان ساواک در آمریکا

483-Reason for War Because of Atomic Program [2007] دلیل جنگ بخاطر برنامه اتمی

482-Iran's Futurist movement: Next Step [2007] گام بعدی جنبش آینده نگری ایران

481-Farewell to the Third World  [2007] وداع با جهان سوم

480-Turkey Showed 28-Mordad is not the Problem  [2007] ترکیه نشان داد مسأله 28 مرداد نیست

اطلاعیه سام قندچی در تکذیب خبر روزنامه ایران

479-Kurzweil, Harry Potter & Futurist Party  [2007] کورزویل، هری پاتر، و حزب آینده نگر

478-Greater Kurdistan Panacea  [2007] نوشداروی کردستان بزرگ

477-A Slip: From Pishevari to Mohtadi  [2007] یک لغزش: از پیشه وری تا مهتدی

476-A Word with Iran's Kurdish  Activists [2007] کلامی با فعالین کرد ایران

475-Why I Oppose any Invasion of Iran [2007] چرا من با هرگونه حمله به ایران مخالفم

474-From Eid al-Adha to anti-Badhejabi Rituals [2007] از عید قربان تا مبارزه با بدحجابی

473-IRI Lobby [2007] لابی جمهوری اسلامی ایران

472-Islamism Wants to Lead Redivision of the World [2007] اسلامگرائی در پی رهبری تقسیم مجدد جهان

471-Futurism on the other Side of Chasm [2007] آینده نگری در آنسوی دره

470-Iranian Political Movement and Terrorism [2007] تکلیف جنبش سیاسی ایران با تروریسم

469-Iranian Blogsphere [2007] گنجینه وبلاگ های ایرانی

468-What is Futurism? [2007] آینده نگری چیست؟

467-A Short Note about Dr. Sanjabi & Iranian Liberals  [2007] یاداشتی کوتاه درباره دکتر سنجابی و لیبرالهای ایران

مصاحبه درباره فیلترینگ اینترنت- VOAصدای آمریکا

466-  [2007] تغییر رژیم در ایران و ژنرال های رسانه ای

465-Danger of IRI-Israel War and What Iranian Opposition Needs to Do  [2007] خطر جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل و اینکه اپوزیسیون چه کار میتواند بکند

464-Fairy Tale: The Fisherman and the Jenny  [2007] قصه کودکان: ماهیگیر و جن غول پیکر در شیشه

463- [2006] نکاتی درمورد بحث های من درباره فدرالیسم

462-Mahdaviat Part II [2006] مهدویت-بخش دوم

461-Forgotten Forest [2006] جنگل فراموش شده

460- [2006] واقعیات جنبش سیاسی ایران

459-Time for Making a Futurist Party [2006] زمان ایجاد حزب آینده نگر

458-Mahdaviat-IRI’s Hope or Despair  [2006] مهدویت-امید یا ناامیدی جمهوری اسلامی

457-IRAQ-End Theocracy before it is Too Late  [2006] عراق-تئوکراسی را تا دیر نشده پایان دهید

456-Russia: From Mohammad Ali Shah to Ahmadinejad [2006] روسیه: از محمد علی شاه تا احمدی نژاد

455-Stopping High-Speed Internet Aims At Private Capital [2006] توقف اینترنت پر سرعت هدفش سرمایه خصوصی است

454-Another Look at Islamic Reformists [2006] نگاهی دیگر بر اصلاح طلبان جمهوری اسلامی

453-Iranian Kurds and Division of Iraq [2006] کردهای ایران و تقسیم عراق

452-How to Neutralize IRI Filtering-Part 2 [2006] چگونه فیلترینگ جمهوری اسلامی را خنثی کن-بخش دوم

451-Message on Occasion of Dreadful Ramadan [2006] پیام بمناسبت ماه محنت بار رمضان

450-What is New Age Music? [2006] موسیقی عصر جدید چیست؟

449-Wakefulness and Enlightenment [2006] بیدار اندیشی و روشن بینی

448-Beginning of the End of IRI [2006] آغازِِ پایان جمهوری اسلامی

447-Pluralism and Russell's Logical Atomism [2006] پلورالیسم و اتمیسم منطقی راسل

446-Ethnic Partitioning of Iraq is not Federalism [2006] تقسیم قومی عراق فدرالیسم نیست

445-What Can US and EU do for Iran [2006] آمریکا و اروپا برای ایران چه کار میتوانند بکنند

444-Azerbaijan Events and Structure of Power in Iran [2006] وقایع آذربایجان و ساختار قدرت در ایران

443-Mashrootiat a Wrong Model for Future [2006] مشروطیت مدل غلط برای آینده

442-Futurism and Road of Change in Iran [2006] آینده نگری و راه تحول ایران

441-False Hope in the Left [2006] امید کاذب به چپ

440-Futurism and Aristotle's Pluralism  [2006] آینده نگری و پلورالیسم ارسطو

439-Turing and AI  [2006] تورینگ و هوش مصنوعی

438-Is Cartoon Clash like Racial Discrimination  [2006] آیا ماجرای کارتون ها نظیر تبعیض نژادی است

437-Islam and Globalization  [2006] اسلام و گلوبالیسم

436-Who are the Passive Separatists?  [2006] تجزیه طلبان پاسیو چه کسانی هستند؟

435-Open Letter to Jebhe Melli Leaders about Federalism  [2006] نامه سرگشاده به رهبران جبهه ملی درباره فدرالیسم

434-  [2006] آینده نگری و افسانه های دولت های ملی

433-Ahmadinejad and Freedom of Speech  [2005] احمدی نژاد و آزادی بیان

432-  [2005] آینده نگری و جنبش جوانان ایران

431-Don't Critique PDKI to Refute Federalism  [2005] از حدکا نقد نکنیم تا که فدرالیسم را رد کنیم

700-Kurds & Formation of Central Government in Iran-Second Edition  [2005] کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران-ویرایش دوم

430-Is Islamic Extremism the Problem? آیا مسأله افراطی گری اسلامی است؟

429-Federalism is Not Ethnic Government فدرالیسم حکومت قومی نیست

428-United Front for a Secular Regime in Iran جبهه واحد برای ایجاد حکومت سکولار در ایران

427-Alternative Income-Social Justice in Post-Industrial Society درآمد آلترناتیو-عدالت اجتماعی در جامعه فراصنعتی

426-Iran's Atomic Energy and Increase of Leukemia انرژی اتمی و افزایش سرطان خون در ایران

425-Dear Friend President Talabani دوست عزیز پرزیدنت طالبانی

424-How to Neutralize IRI Filtering چگونه فیلترینگ جمهوری اسلامی را خنثی کنیم

423-Singularity and Us یکتائی انفصالی و ما

421-Secular State is *a* Human Right And Religious State Creates Religious Wars [2005] حکومت سکولار *یک* حق بشر است و حکومت مذهبی هم جنگ مذهبی میآفریند

420-Women, Men, Commitment, Love and Future-Second Edition  [2005] زنان، مردان، عشق ، تعهد، و آینده - ویرایش دوم

419-Announcement about Akhbare-Rooz  [2005] اطلاعیه درباره نشریه اخبار روز

418-Down with the Islamic Republic of Iran [2005] سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

417-Imaginary Justice *but* Real Dictatorship-From Khomeini and Rajaei to Ahmadinejad [2005]عدالت خیالی *اما* استبداد واقعی-از خمینی و رجائی تا احمدی نژاد

416-Fascism, Rule, and Legitimacy [2005]فاشیسم، حاکمیت، و مشروعیت

415-Second Round-What is the Goal? [2005] دور دوم-هدف چیست؟

414-Full Secularism or another Religious Republic [2005] سکولاریسم کامل یا جمهوری مذهبی دیگر

413- [2005] تحریم، یا معین و بیعت با امام

412-Power, Religion, and IRI Reformists [2005] قدرت، مذهب، و اصلاح طلبان ج.ا

411-Iran-Futurist Republic [2005] ایران-جمهوری آینده نگر

410-From Khatami to Moin [2005] از خاتمی تا معین

409-Unity to End Islamic Republic of Iran [2005] اتحاد برای پایان دادن جمهوری اسلامی

408-Supporting Iran's Third Force Movement [2005] پشتیبانی از جنبش جریان سوم

407-Islamic Republic of Iran is Filtering My Site [2005] جمهوری اسلامی ایران سایت من را فیلتر میکند

Support of 60000000حمایت از سایت

406-Spinoza's Refutation of Teleology [2005] اسپینوزا در رد علت غائی

405-IRI Election and Iranian Opinion Leaders [2005] انتخابات ج.ا. و رهبران فکری ایرانیان

404-Futurist Party and Organization [2005]

403-Futurism, Sandbox, and Political Potency [2005] آینده نگری، جعبه شن بازی، و توانمندی سیاسی

402-An Alternative to U.S. Sanctions against Iran [2005] آلترناتیوی بجای تحریم اقتصادی ایران

401-A Futurist Vision [2005] یک دیدگاه آینده نگر

399-SNDP and Nanotechnology [2005]

397-Descartes and Laity [2005] دکارت و لائیکات

396-Knowledge-Centers, Melting Pot to End IRI [2005] دانشستان ها،  ظرف وحدت برای پایان ج.ا

395-IRI Terrorists' Death Threats from inside U.S. Soil [2005] تهدید مرگ تروریست های جمهوری اسلامی از داخل خاک آمریکا

394-Leibniz's Monads and Javadi's CPH [2005] مونادهای لایبنیتس و سی. پی. اچ جوادی

391-Iran and Wakeful Reflection [2005] ایران و بیدار اندیشی

باصطلاح "سوسیالیسم راستین"

389-تفاوت اساسی جنبش دموکراسی خواهی بلوک شرق و ایران

388-Federalism is the Lesson of 21-Azar [2005] فدرالیسم درس 21 آذر است

387-Pre-Industrial Attack on Globalization [2005] حمله پیش صنعتی به گلوبالیسم

386-State Economy as the Foundation of Despotism [2005] اقتصاد دولتی ستون اصلی استبداد در ایران

385-Iranian Intellectuals and Leftism [2005] روشنفکران ایران و چپ گرائی

384-Reza Pahlavi 's Two-Prong Tactic [2005] تاکتیک دوگانه رضا پهلوی

383-Galbraith and Democracy in Iran [2005] گالبریت و دموکراسی در ایران

382- [2005] سؤ استفاده از آینده نگری

381-Iran-The Second Republic [2005] ایران-جمهوری دوم

380-Why Islamism Kills? [2005] چرا اسلامگرائی میکشد؟

379-Problem is *Protection* of Democracy, Not Being Pro-Democracy [2005] مسأله *حفاظت* از دموکراسی است، نه دموکراسی خواهی

378-Committee to Fight Death Threats [2005] کمیته مبارزه با تهدید مرگ

377- [2005] مصاحبه درباره انقلاب 57

376-Why *No* Monarchy [2005] چرا سلطنت  نه

375- [2005] پاسخ به نقد پسران برادرزاده هیتلر

374-Democracy the Style of Iranian Monarchists [2005] دموکراسی به شیوه سلطنت طلبان

373-Sons of Hitler's Nephew [2005] پسران برادرزاده هیتلر

372-Let's Learn from The Jews [2005] از یهودیان بیاموزیم

371-[2005] ملاعمر، صدام، و خامنه ای

370-De-Islamization is Civil Disobedience [2005] غیر اسلامی کردن یعنی نافرمانی مدنی

368-Transhumanism and a Tribute to Fereidoun FM Esfandiary [2005] ترانس-هومانیسم و یادی از فریدون اسفندیاری

367-Tudehii Thinking, the Barrier of  Iranian Opposition [2005] اندیشه توده ای، سد راه اپوزیسیون

366-Khamenei and Salman Rushdie [2005] خامنه ای و سلمان رشدی

365-About Talks of Possible U.S. Attack on Iran [2005] درباره حرفهای حمله احتمالی آمریکا به ایران

364-New Constitution-Referendum of Progress and Petrifaction  [2005] قانون اساسی جدید- رفراندوم ترقی و تحجر

363-The God and Us  [2005] خدا و ما

362-Does Federalism Allow States To Deny Human Rights  [2005] آیا فدرالیسم اجازه سلب حقوق انسانی را به ایالات میدهد؟

360-One Mistake-From Constitutional Movement to Today  [2004] یک اشتباه-از مشروطیت تا امروز

359-Modernism and Meaning of Life  [2004] مدرنیسم و معنای زندگی

358-Philosophy of Science in 20th Century-Third Edition  [2004] فلسفه علم در قرن بیستم-ویرایش سوم

357-Beyond War  [2004] فراسوی جنگ

356-Ballot Initiatives and Iran  [2004] قانونگذاری با رأی مستقیم و ایران

Daniel Bell – The Break Down of Time, Space, and Society دانیل بل-سقوط زمان،  مکان و دولت

355-Futurism and Iran's 1979 Revolution  [2004] آینده نگری و انقلاب 57

354-Sufism and Fatalism- A Brief Note  [2004] صوفیگری و تقدیر گرائی- یک یادداشت کوتاه

353-Intelligent Tools-Second Edition  [2004] ابزار هوشمند-ویرایش دوم

352-Progressiveness in the Present Epoch  [2004] ترقی خواهی در عصر کنونی (متن کامل)-ویرایش دوم

351-Iranian Intellectuals and Issue of Referendum  [2004] روشنفکران ایران و مسأله رفراندوم

600-Secularism & Pluralism-Essays  [2004] سکولاریسم و پلورالیسم-چند رساله

349-Lobbyists, Human Rights and Islamism  [2004] لابی ایست ها، حقوق بشر، واسلامگرائی

348-Futurist Party Platform  [2004] پلاتفرم حزب آینده نگر

347-Modern Futurism  [2004] آینده نگری مدرن

346-Taboo of the West  [2004] تابو غرب

345-Shi'a Clergy and Iranian State  [2004] روحانیت شیعه و دولت در ایران

344-Pro-Democracy Movement of Iran  [2004] جنبش دموکراسی خواهی ایران

343-Mojahedine Khalgh Organization (MKO) [2004] سازمان مجاهدین خلق

342-Kurdistan, Federalism and Iranian National Sentiments [2004] کردستان، فدرالیسم، و احساسات ملی ایرانیان

341-About 2001 Crisis [2004] درباره بحران 2001

Book Review of FUTURIST IRAN  by World Future Society [2003]مرور  کتاب ایران آینده نگر از  جامعه جهان آینده

500-Futurist Iran: Futurism vs Terrorism [2004]ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم

233-How to End Islamist Terrorism? [2004]چگونه به تروریسم اسلامگرا پایان دهیم؟

340-Problem is not Utopianism, it is Lack of Open Society  [2004] مسأله آرمانگرائی نیست، نبود جامعه باز و پلورالیسم است

339-Iranian Students-Tale of  Two Regimes  [2004] دانشجویان ایران-داستان دو رژیم

338-Reza Pahlavi and Referendum [2004] رضا پهلوی و رفراندوم

337-Dissolve Monarchy and MKO to End IRI [2004] انحلال سلطنت و مجاهدین راه پایان جمهوری اسلامی

336-"Death to America" Chants of IRI New Parliament [2004] شعار مرگ بر آمريکا نمايندگان مجلس تازه ايران

335-Chalabi: God Giveth and He Taketh Away [2004] چلبی: خدا میدهد و خدا میگیرد

334-Wealth and Justice in Future Iran [2004] ثروت و عدالت در ایران فردا

333-Leaders and Agents' Atrocities [2004] رهبران و جنایات مأمورین

332-Post-Anthropocentric Production-Twenty Years after Intelligent Tools[2004] تولید فرا انسان مرکزی-بیست سال پس از ابزار هوشمند

331-Monarchy Act2: Official vs Unofficial [2004] سلطنت پرده دوم-رسمی  در برابر غیر رسمی

330-Lessons from 911 and Iraq [2004] درسهائی از 11 سپتامبر و عراق

329-National Mutual Fund of Albus [2004] صندوق ملی-سهامی البس

328-Referendum Society [2004] جمعیت رفراندوم

327-Komala and Kurdistan [2004] کومله و کردستان

326-Nation States and Global Line Ups [2004] دولت های ملی و صف بندی های جهانی

325-Are We Still Waiting for United Nations? [2004] آیا ما هنوز منتظر سازمان ملل هستیم؟

324-Bush, Kerry, and Broadband for Every Home [2004]

323-Mr. Kerry, Islamic Republic of Iran Must Go [2004] آقای کری، جمهوری اسلامی ایران باید برود

322-IRI: White Revolution or End? [2004]

321-Do I Oppose Reformism [2004] آیا من با اصلاح طلبی مخالفم؟

320-Conference of the Birds [2004] کنفرانس پرندگان

319-IRI Sanctions: Yes or No? [2004] تحریم بین المللی: آری یا نه؟

318-Transliteration SW for Persian Scripts [2004] نویسه گردانی خط های فارسی

317-A Lesson from Khrushchev's Error? [2004] درسی از اشتباه خروشچف

316-Why Vote for Kerry? [2004] چرا رأی به کری

315-Towards Constitutional Congresses for Iran [2004] بسوی کنگره های قانون اساسی برای ایران

314-A World Vision from City of Heretics [2004] یک جهان بینی از سوی شهر مرتدان

313-Democracy is Not People's Rule, it is People's Judgment [2004] دموکراسی حکومت مردم نیست، قضاوت مردم است

312-Space and New Thinking [2004] فضا و اندیشه نو

311-Badmouthing Iranian Activists [2004] بد گوئی درباره فعالین ایرانی

310-Globalization & Federalism [2004] گلوبالیسم و فدرالیسم

309-Futurist Party and Political Coalitions  [2004] حزب آینده نگر و ائتلاف های سیاسی

308-Islamic Democracy is *not* Pluralism  [2003] دموکراسی اسلامی پلورالیسم نیست

307-Myth of Democratic Monarchy for Iran  [2003] افسانه سلطنت دموکراتیک برای ایران

306-Is Nanotechnology Real? [2003] آیا ننو تکنولوژی واقعی است؟

305-Futurists: Oracles or Commanders [2003]

304-Postmodernism Shaping Islamism [2003] فرامدرنیسم شکل دهنده اسلامگرائی

303-Is Socialism More just? [2003] آیا سوسیالیسم عادلانه تر است؟

302-What is Secularism? [2003] سکولاریسم چیست؟

301-Pluralism in the Western Thought [2003] پلورالیسم در اندیشه غرب-کثرت گرائی

300-Attack of a Monarchist Site on Shaheen Fatemi [2003] حمله شخصی یک سایت سلطنت طلب به شاهین فاطمی

299-Marxist Thought & Monism [2003] اندیشه مارکسیستی و مونیسم-یکتاگرائی

298-Why I Created Iranscope? [2003] چرا ایرانسکوپ را درست کردم؟

297-A Theory of Uniqueness Value [2003] یک تئوری ارزش ویژه

COMMUNIQUE-Forgery of My Email By Savaki Monarchist Criminals [2003]

296-Down with Reza Pahlavi and Iranian Monarchy [2003]

295-Iran & Law: Virtue or Rights [2003] قانون و ایران: فضیلت یا حقوق

294-Why Pluralism? [2003] چرا پلورالیسم؟

293-Impact of Intelligent Tools on Human Life and the World [2003] تأثیر ابزار هوشمند بر روی زندگی بشر و جهان

292-Iraq and Israel Should Cooperate in Reconstruction [2003]

291-Dancing in the Air [2003] رقص در آسمان

290-Unity around a Draft Constitution [2003] اتحاد به دور طرح قانون اساسی

289-Bush's Historical Speech [2003]

288-Jealousies Block Unity of Iranians [2003]  حسادت ها سد راه اتحاد و همکاری ایرانیان

287-Freedom of Political Parties [2003]  آزادی احزاب سنگ محک دموکراسی در خاورمیانه

286-Disappointing Draft of Afghanistan's New Constitution [2003]

285-What is Happening in Iraq? [2003]

284-Why Political Fasting to Protest? [2003] چرا روزه سیاسی برای اعتراض؟

283-Intro to Discussion About Proposed Future Constitution [2003]

282-Iranian Monarchists Allying with MelliMazhabis [2003]

281-What about IRI and Three FM's [2003]

280-Fiefdom Needs No Party Bylaws [2003] خانخانی اساسنامه حزبی نمیخواهد

279-Dilemma of MelliMazhabi Parties for Future Iran [2003]

278-Time for an International Pro-Democracy Tribune for Iran [2003]

277-Iran's Berlin Wall is Scarf  of Women [2003]

276-Nobel Peace Prize: Good News & Bad News [2003]

275-Islamism & Freedom of Thought [2003]

274-Stop Murdering Iranian Women for Self-Defense [2003]

273-One Step Forward, Hundred Steps Back [2003] یک گام به پیش، صد گام به پس

272-Why "Unity of Republicans" is a Wrong Program [2003] چرا "اتحاد جمهوری خواهان" برنامه غلطی است

271-Defying Censorship with Anonymizer Technology [2003]

270-End Does Not Justify the Means [2003]  هدف وسیله را توجیه نمیکند

269-Rep Barrett Attacks Victims of IRI Terrorism [2003]

268-What if Prince Reza Pahlavi Abdicates? [2003]

267-Why Futurist Party for Iran  [2003]  چرا حزب آینده نگر برای ایران

266-The End of Fascist Iranian Monarchy [2003]

265-Knowledge Economy & Social Justice [2003] عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری

264-Metaphysics & Religion [2003] متافیزیک و مذهب

263-State and Democracy [2003] دولت و دموکراسی

262-English-Persian Automatic Translator for Iran [2003]

261-"Communist Democracy" in Iran [2003]

260-Prince Reza Pahlavi's Last Episode of a Dual Role [2003]

259-Once Again on How to End Islamist Terrorism [2003]

258-Futurists and Politics [2003]

257-Break Silence on MEHR [2003]

256-Howard Dean Failed Before Being in Office [2003]

255-Iranian Unity Plans with Leftist Leadership Fail [2003]

254-Are IRI Lobbyists a Real Force? [2003]

* My Condolences to Hooshang Vaziri' s Family and Friends [2003]

253-Why Federalism for Kurdistan and Rest of Iran  [2003]  چرا فدرالیسم برای کردستان و بقیه ایران

252-IRI Intimidating Israel [2003]

251-Kerry, Lieberman, and High Tech  [2003]

249-Reactionary Reformism [2003]  اصلاح طلبی ارتجاعی

248-Now Ayatollah Baqer Hakim is Victim of Fatwa Killing [2003]

247-Futurist Party is Iran's Option  [2003]

246-Why Leftists Support Saddam and Islamists  [2003]

245-Islamism Disintegrating and New Fatwa Killings  [2003]

244-Silicon Valley or Death Valley  [2003]

243-Iranians inside Iran are more Futurist [2003]

242-Iranian Signature Revolutionaries Abroad [2003]

241-Please Support Iran's Pro-Democracy Movement for a Futurist, Federal, Democratic, and Secular Republic in Iran [2003]

240-Blame it on Gray Davis [2003]

239-Aghajari Does not Deserve Nobel Peace Prize [2003]

238-Social Justice and the Computer Revolution [2003]

237-Slaves of the Islamist God [2003]

236-Power, Democracy, and Iran [2003]

235-Zahra Kazemi's Death and 18-Tir, Evidence Shows ... [2003]

234-Who Ordered IRI Murder of a Journalist? (Zahra Kazemi) [2003]

233-How to End Islamist Terrorism? [2003]چگونه به تروریسم اسلامی پایان دهیم؟

232-Cultural Relativists Misrepresent Iran Situation [2003]

231-Reza Pahlavi & MKO are U.S. Liability in Iran [2003]

230-To End IRI Needs Ending Islamism in Iran and Beyond [2003]

*Anthology: Murder of an Iranian-Canadian Journalist by IRI (Zahra Kazemi) [2003]

229-What is Blocking Unity of Iranians? [2003]

228-What about Jomhouri.com? [2003]

227-Carter-Bashing, Constitution Conf, Whitewashing Savak, ... [2003]

226-Why US Confusion on IRI? [2003]

225-Down with Monarchy of Shah and Khamene'i [2003]

224-Why I support the petition for Prof Sobhani’s rights? [2003]

223-Mr. Reza Pahlavi,  Do You Think Iranians Do Not Know? [2003]

222-Kapleau on Self-Burning [2003]

*Anthology: Khordad82 Students' Uprising [2003]

221-A Few Scattered Notes [2003]

220-MKO Cult Leaders Must Be Tried for Crimes against Humanity [2003]

219-Revolutionary Council of Monarchists [2003]

218-My Response to ShahollAhi Savaki Harassments [2003]

217-Down with Savak Heritage of Pahlavi Monarchy [2003]

216-Let's Make *Club Alternatives* [2003]

215-About Tabarzadi [2003]

214-About Prince RP & Rob Sobhani [2003]

213-I condemn this petition and consider it despotism [2003]

212-Returning MKO Leaders to IRI is a Wrong Policy [2003]

211-False Allegations of www.Jonbesh.org ?? [2003]

210-About Mr. Daniel Pipes' Article [2003]

209-A Letter to UN about IRI Blocking of Political Sites [2003]

208-Stop mojAhedin's human rights violations [2003]

207-MEK and the U.S. [2003]

206-Forming an Open Society in Iran [2003]

205-IDF (Jebhe Demokratik) in the U.S. [2003]

204-Shame on KDPI [2003]

203-Republicans & So-called Monarchists Must Collaborate [2003]

202-No To Shi'a Islamists, *Protect* Democracy [2003]

201-No to Jebhe Melli & Monarchy [2003]

200-Taking Responsibility: About Reza Pahlavi and Monarchy [2003]

199-Iraq-Islamists Using Freedom to Kill Freedom [2003]

198-My Second Open Letter to Prince Reza Pahlavi [2003]

197-I Condemn the Murder of Ayatollah Khoi by the Islamists [2003]

196-Again and again Worry about Zionism and Palestine instead of Iran [2003]

195-War, U.S., and IRI (I Condemn IRI Provocation of War with the U.S.) [2003]

194-HMI's Anti-Federalism is a Reactionary Position  [2003]

193-Prince Reza Pahlavi Needs to Call for A Constitution Conference  [2003]

192-Apathy of 9-Esfand was for What?  [2003]

191-Religious Wars in Iran  [2003]

190-"Religion as a Private Matter" in the West!  [2003]

189-My Didgah (View) of Manshoor81 [2003]

188-George Bush's Economic Strategy is a Disaster [2003]

187-What about MojAhedin-e Khalgh? [2003]

186-Shame on Us Iranians for Not Defending Salman Rushdie [2003]

185-Who are the Iranian Monarchists? [2003]

184-مصاحبه 2002 با دکتر ژیلا افاضت از سایت آینده نگر درباره انقلاب 1979

183-ترقی خواهی در عصر کنونی 1987 تجدید چاپ 2003 بمناسبت سالگرد انقلاب 1979

182-Iran and Restructuring of the Middle East (Revisiting shahrivar e 1320) [2003]

181-به حکومت آینده و قانون اساسی اش بیاند یشیم

180-What if People Voted for Monarchy? [2003]

179-Iranian Leftism is a Reactionary Force [2003]

178-What is Being a Futurist? [New Year 2003]

177-Anti-Globalization is a Reactionary Movement [2003]

176-A Suggestion to American Politicians, INS Officials, and People [2002]

175-Federalism is the Lesson of 21-Azar [2002]

174-Shariati  was Reactionary [2002]

173-UN Must Stop Criminal Organized Religions [2002]

172-Monarchy Anthology  [2002]

171-Islamism Imposing a Civil War on Iran [2002]

170-UN and Islamic Kill Orders for Aghajari, Rushdie, Kasravi [2002]

169-Why Islamist Come Back in Turkey and Pakistan? [2002]

168-Mr. Khatami: Stoning and Mortad Killing Are Not Private Matters [2002]

167-Don't Put the Genie Back in the Bottle!! [2002]

166-A Short Note about Dr. Sanjabi & Iranian Liberals  [2002]

165-About MEHR.ORG, A Word with Iranian Intellectuals Abroad  [2002]

164-To World Journalists: IRI *Not* Iran  [2002]

163-The Illusion of Reformism in IRI  [2002]

162-My Response to Initiatives to Form a Viable Iranian Alternative  [2002]

161-The Music of Amir Baghiri [2002]

160-Who is Sending Viruses to Iranians??  [2002]

159-Aghajari's Trial is Prosecution of Shi'a Semi-Protestantism!  [2002]

158-What is Wrong with the Iranian Opposition?  [2002]

157-Iran & Saudi Arabia: Monarchies & Islamism  [2002]

156-IRI Making the Next Khatami  [2002]

155-Down with Islamism/Islamic Fascism  [2002]

154-What Will be Iran's Future Constitution? [2002]

153-Fatwa Killing of Ahmad Kasravi and Others by Islamic Fundamentalists  [2002]

152-Do MelliMazhabis Want IRI to Be Replaced with a Secular Government? [2002]

151-Appeasing MKO is Like Appeasing Nazi Fascism [2002]

150-Noam Chomsky & Edward Said: Why Don't They Condemn IRI Atrocities  [2002]

149-In Defense of Prince Reza Pahlavi  [2002]

148-What is the Responsibility of a Business [2001]

147-What is Wrong with the Palestinian Movement?  [2002]

146-MKO and Leftist Programs: Sacrifices to Replace Omavids with Abbasids  [2002]

145-Prince Reza Pahlavi: What I Think of His Role? [2002]

144-Is Socialism More Just?  [2002]

143-A Letter from former Islamist2002 to Americans in 2010  [2002]

142-A Commentary on Thomas Paine's "Age of Reason" [2002]

141-In Memory of Dr. Yadollah Sahabi  [2002]

140-Mary Shelly & Nanotechnology [2002]

139-About Futurism and Third Wave Terminology [2002]

138-Once again on Reza Pahlavi and Pro-Democracy Movement in Iran  [2002]

137-Dissolve MKO [2002]

136-Is Iran Another China?  [2002]

135-*Rule of Law* and *Judgment by the People* [2002]

134-Say "NO" to IRI Lobbyists [2002]

133-About Designing New Democracy  [2002]

132-About New Novels in Iran [2002]

131-Independence Rhetoric of IRI Apologists [2002]

130-The US and Prince Reza Pahlavi  [2002]

129-How to Understand Iranian Movement to Replace IRI  [2002]

128-About Safavids: Why Shiism and not Persianization?? [2002]

127-Why Prince Reza Pahlavi Needs to Support a *Secular* Republic??  [2002]

126-My Response to Tariq Ali  [2002]

125-HezbollAhi Solution versus Surrogate Mothers [2002]

124-davAzdah gharn sokoot [2002]

123-About Norouz this Year [2002]

122-My Memories of Different Iranian Cities [1994]

121-My Followup to All Posts of Islamic Republic Agents

120-SCI/Jebh BB/Others

119-Proxies: Of particular interest to those surfing the net from Iran [2002]

118-The Problem Of Alternative Is The Left  [2002]

117-About Madison's Federalist Papers & Federalism In Iran [2002]

116-Why Shi’a Clergy Should Be Kept Out Of Iran’s State Offices? [2002]

115-The Left: People With A Mission To Destroy Capitalism [2002]

114-Manuel Castells And Other Leftists And New Technological Changes [2002]

113-About Tofflers, Newt Gingrich, Republican Party, Etc. [2002]

112-Globalization And Iranian Intellectual Circles [2002]

111-Is George Bush Overthrowing Mollahs In Iran?? [2002]

110-About So-Called “Islamic Marxism”  [1994]

109-MKO's Promised Land [1994]

108-Iranian Monarchy Like Sweden??  [2002]

107-My Articles on Iranian Monarchy

106-Framework: A Futurist Unity Plan (Feb 2002)

105-Notes on Enghelab-e Sefid  [1981]

104-Change: Revolution, Reform, or ...?  [2001]

103-Are MelliMazhabis And Reza Pahlavi Alternatives For Iran?  [2002]

102-What is the Solution? [2002]

101-Federal Democratic Republic of Iran?? [2002]

100-Iran and the Global Economic Change [2002]

99-The Impact of Intelligent Tools on Human Life and the World [2002]

98-"No" to Monarchy in Iran [2002]

97- فلسفه علم در قرن بیستم 1984 مقدمه 2001

96-About Unity [2001]

95-After Khatami [2001]

94-Rooz-e dAneshjoo: 16-Azar and 18-Tir [2001]

93-ترقی خواهی در عصر کنونی 1987 تجدید چاپ 2002

92B-Fall of the Shah Revisited [2001]

92A-What is Modern Democracy? [2001]

91-IRI Lobbyists Hard at Work!! [2001]

90- آینده نگری مدرن 1987 تجدید چاپ 2001

89-IRI Apologists: Under The Cloak Of Fighting Foreign Aggression!! [2001]

88-Stop the "Death to America" Slogan [2001]

87-From Salman Rushdie to WTC [2001]

86-Why Pluralism [2001]

85-About Israel [2001]

84-What Should be Next After U.S. Sanctions? [2001]

83-An Open Letter to Prince Reza Pahlavi [2001]

82-Checks and Balances in Iran [2001]

81-Monarchy for Iran?! [2001]

80-18Tir: Anniversary of July 9, 1999 [2001]

79D- 2001پلاتفرم پیشنهادی حزب آینده نگر ایران دسامبر

79C-مقدمه 2001 متن فارسی پلاتفرم پیشنهادی حزب آینده نگر ایران

79B-Iranian Futurist Party Platform (Proposal-July2001)

79A-Iranian Futurist Party Platform [2001]

78-What Can We Do About IRI Atrocities Abroad? [2001]

77-Elections 2001: Islamic Republic of Iran [2001]

76-Primaries and IRI Presidential Elections [2001]

75-Why so Many Layoffs in Telecom and Datacom [2001]

74-State of the World Economy [2001]

73-Underdog: Islamic Republic of Iran Playing Victim!! [2001]

72-Condemn Arrests of IFM Members and Summon of Ebrahim Yazdi [2001]

71-Leadership [2001]

70-Reza Pahlavi [2001]

69-Who will lead Iran's desire for change? [2001]

68B-Why Vote for Al Gore [2000]

68A-1986مفهوم ّزادی

67-1986 بیانیه جامعه ایرانیان آینده نگر

66B-JPG [2000]حزب آینده نگر ایران طرح اولیه

66A-PDF [2000]حزب آینده نگر ایران طرح اولیه

65-Hezb-e Ayandeh-Negar-e Iran [2000]

64-De-Politicizing Human Rights in Iran is Whitewashing IRI Theocracy [2000]

63-What Should Happen in Iran versus What May Happen in Iran? [2000]

62-Effect of Sanctions [2000]

61-Once again on Sanctions [2000]

60-About Sanctions [2000]

59-Taboo: Iranians and the West [1999]

58-PETITION: Abolish Qessas Laws in Iran [2000]

57-Fanatics & Eric Hoffer’s Analysis [1998]

56-What is Power? [1998]

55-Expressions of Life [1989]

54-The New Millennium: The Age of Thinking! [1999]

53-16-Azar 1332 (Dec 7, 1953) Rooz-e dAneshjoo [1999]

52-1981-versus-1999 [1999]

51-Mossadegh's Error [1999]

50-Modern Futurism [in English] [1994]

49-Dancing in the Air [1988]

48-A Fiber Optics Backbone for Iran [1998]

47-Producing for a Buyers' Market [1999]

46-Pluralism in the Western Thought [1985]

45-Marxist Thought & Monism [1984]

44-Women/Men/Love/Commitment/Etc. [1994]

43-End Justifying the Means! [1994]

42-Conference of the Birds [1994]

41-Iranian National Sentiments [1994]

40-What Do We Want??? [1994]

39-Politics of Ballot Initiatives [1998]

38-Fairy Tale: The Fisherman and the Jinny [1998]

37-Cults [2001]

36-Open Society and Its Enemies [1999]

35-Anarchism [1998]

34-Why Shiism Became the Flag of 1979 Iranian Revolution [1998]

33-Iran versus Pakistan [1994]

32-Teleology & Iranian Worldviews [1999]

31-About Rumi's Sufism [1999]

30B-موسیقی عصر جدید چیست

30A-What is New Sound? [1988]

29-Meaning of Life [1989]

28-A Discourse about Value Theory in Knowledge_Based Economies [1988]

27-Stop Stoning the Women in Iran [1994]

26-Nouredddin-e Kianouri [1999]

25-Abolish Heresy Persecution Laws [1999]

24-Hostage-taking [1999]

23-Shariati & Al-e Ahmad [1999]

22-Persian Writing & International Language [1999]

21B-Bertrand Russell and Moscow Trials [1999]

21A-Using Freedom to Kill Freedom [1998]

20-Alan Turing: A Homosexual Who Committed Suicide!! [1994]

19-Homosexuality & Islam [1994]

18-Theocracy Should be Voted out! [1999]

17-Crimes against Humanity in Iran

16-Human Rights & Separation of State and Religion in Iran [1999]

15-Planning, Futurism, and Iran [1994]

14B-My Memories of the Savak Interrogations [1998]

14A-IRI Supporters, X-Soviet Supporters, and View of Reality [1994]

13-New Ethical Issues for All Religions & Ideologies [1994]

12B-About the Baha'i Cultish Practices [2002]

12A-Religions,  Islamic Heritage, etc. [1997]

11-Pharaohs [1994]

10B-What is an Intellectual [1994]

10A-Future-Related Books [1994]

09B-Questions from MojAhedin-e Khalgh (MKO)  [1995]

09A-Memes II & Memes [2000]

08-One Lesson of 1979 [2000]

07-New Paradigms [1994]

06-A Futurist Vision [1989] یک دیدگاه آینده نگر

05-My Profile یک یادداشت بیوگرافیک

04-A Dialogue about Liberalism in Iran [1994]

03-Intelligent Tools: The Cornerstone of a New Civilization ابزار هوشمند شالوده تمدنی نوین 1985 و مقدمه 2001

02-Kurds & Formation of Central Government in Iranکردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران 1981ومقدمه 1999 

01-Progressiveness in the Present Epoch ترقی خواهی در عصر کنونی 1987 و مقدمه 1999

17) گلوبال

Global

پورتال

Portal

 تئوریک

Basic

14) مجاهدین

MEK

15) آلترناتیو

Alternatives

16) فدرالیسم

Federalism

11) حزب آینده نگر

AyandehNegar

12) لابی ایست ها

IRI Lobbyists

13) چپ

The Left

08) اقتصاد

Economics

09) زنان و

Women/Misc

10) آینده نگری

Futurism

05) فراسوی ج.ا.

Beyond IRI

06) تئوری اجتماعی

Social Theory

07) فلسفه و علم

Phil/Sci

2) انقلاب و ج.ا.

Revolution/IRI

03) تاریخ و سلطنت

Hist/Monarchy

04) حقوق بشر

Human Rights

00) بیوگرافی

My Profile

انتالوژی

Anthology

01) ایرانیان

Iranians

Iranscope Portal

IRANSCOPE Think Tank

A Futurist Think Tank focused on Iran

اندیشکده آینده نگر ایرانسکوپ

ناشر و سردبیر: سام قندچی

 

Publisher & Editor: Sam Ghandchi

Home Page: http://www.ghandchi.com

Email: iranscope@hotmail.com

IRANSCOPE: http://iranscope.ghandchi.com

IRANSCOPE Blog: http://iranscope.blogspot.com

Ayandehnegar Blog: http://ayandehnegar.blogspot.com

IranscopeSciTech: http://iranscopescitech.stumbleupon.com

Iranscope Futurist Magazine: http://www.netvibes.com/ayandehnegar

Futurist Iran (online book): http://www.ghandchi.com/500 FuturistIran.htm

Member of Lifeboat Foundation Futurist Advisory Board: http://lifeboat.com/ex/bios.sam.ghandchi

 

 اندیشکده ایرانسکوپ تنها دروازه ای به اینترنت نیست، و بیشتر مثل تلسکوپ یا میکروسکوپی که برروی ایران آینده نگر متمرکز است ، پروژه هايی را که در فهرست ایرانسکوپ آمده، دنبال میکند.

Iranscope is not just a gateway to the Internet, and it is more like a telescope or a microscope focused on Futurist Iran,  facilitating a broad range of projects as indicated in the site's portal index.  Welcome to Iranscope. This site covers Futuristic Thinking, Human Rights, Progress, Social Justice, Peace, Democracy, and Freedom in Iran. The linked sites relate to Culture, Economics, Philosophy, Religion, Science, Art, Technology, Politics, Sociology, History, or other aspects of life.

 

Futurist Iran Book: Futurism vs Terrorism

برای نصب کتاب بر روی موبايل متن را از اينجا دانلد کنيد

Futurist Iran- mobile‑-  ايران آينده نگر- موبايل

Futurist Iran Book-Persian Version

 

 

 


 

 

 

 

Featured Topics

Sam Ghandchi

Sam Ghandchi سام قندچی

متون برگزیده

سام قندچی

 

 

Lifeboat Foundation Futurist Advisory Board

هیئت مشورتی بورد فیوچریست بنیاد لایف بوت

Faradid Blog Articles

مقالات بلاگ فرادید

War

 

جنگ

 

Danger of IRI-Israel War

خطر جنگ ایران و اسرائیل

A Critique of Iranian Opposition about War

نقدی بر اپوزیسیون درباره جنگ

Beyond War

فراسوی جنگ

Iran

 

ایران

 

*Futurist Iran Book

*کتاب ایران آینده نگر

WFS Review of Futurist Iran Book

مرور انجمن جهان آینده در مورد کتاب ایران آینده نگر

*Secularism and Pluralism

*سکولاریسم و  پلورالیسم

*Kurds & Central State Book

*کتاب کردها و دولت مرکزی

Middle East Trapped in Utopianism

خاورمیانه در دام اتوپیسم

Islam and Globalization

اسلام و گلوبالیسم

Why Secularism Failed in Half of the World

چرا سکولاریسم در نیمی از جهان شکست خورد

Iran-Futurist Republic-Third Edition

ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم

Futurism

 

آینده نگری

 

Intelligent Tools: The Cornerstone of a New Civilization

ابزار هوشمند: شالوده تمدن جدید

Futurist Outlook and not Future'ism

آینده نگری و نه آینده گرایی

What is Futurism (only in Persian)

آینده نگری چیست؟

Modern Futurism

آینده نگری مدرن

Singularity: A New Paradigm of Futurism

نقطه انفصالی: پارادیم جدید آینده نگری

Singularity Topics with Kurzweil's Comments

مباحث سینگولاریته با کامنت های کورزویل

Is Socialism More Just?

آیا سوسیالیسم عادلانه تر است

Social Justice and the Computer Revolution

عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری

A Theory of Uniqueness Value

یک تئوری ارزش ویژه

Wealth and Justice in Future Iran

ثروت و عدالت در ايران فردا

How to Fix the Economy?

چگونه اقتصاد را درست کنیم؟

Accelerated returns in food production

بازگشت پرشتاب در تولید غذا

Mr. Piketty, Winner-Take-All is the Problem

آقای پیکتی، اینکه برنده همه چیز را تصاحب می کند مسأله است

Philosophy

 

فلسفه

 

Wakefulness and Enlightenment

بیدار اندیشی و روشن بینی

The God and Us -Second Edition

خدا و ما -ویرایش دوم

Philosophy of Science In 20th Century (Only in Persian)

فلسفه علم در قرن بيستم-ويرايش سوم

Futurism and Aristotle's Pluralism

آینده نگری و پلورالیسم ارسطو

Descartes and Laity

دکارت و لائیکات

Spinoza's Refutation of Teleology

اسپینوزا در رد علت غائی

Leibniz's Monads and Javadi's CPH

مونادهای لایبنیتس و سی. پی. اچ جوادی

Pluralism and Russell's Logical Atomism

پلورالیسم و اتمیسم منطقی راسل

Pluralism in the Western Thought

پلورالیسم در اندیشه غرب-کثرت گرائی

Marxist Thought & Monism

اندیشه مارکسیستی و مونیسم-یکتاگرائی

Marxism and Futurism

مارکسیسم و آینده نگری

A Conversation with Kurzweil about Self-consciousness

گفتگویی با ری کورزویل در مورد خودآگاهی

Two Paths beyond Singularity

دو راه در فراسوی نقطه انفصالی

New Human Variant is Needed

نوع متفاوت بشر مورد نیاز است

Worldview of a Smart Monkey

جهان بینی میمونی هوشمند

A Note about Hawking's Beginning of Time

یادداشتی درباره آغاز زمان هاوکینگ

 

 

 

 

Web ghandchi.com

 Culture of Iran * نوروز تحويل سال نو هفت سين  https Links Iranscope YouTube English Favorites

Featured برگزيده آر اس اس بلاگ ايرانسکوپ فيد وبلاگ آينده نگر IranscopeSciTech RSS Feed Iranscope Mobile Faradid فراديد

لغتنامه دهخدا  * نوروز تحويل سال نو هفت سين پيوندها Iranscope YouTube Favorites فيوريت های يوتوب ايرانسکوپ


An Iranian Futurist Think Tank یک اندیشکده ایرانی آینده نگر

* * * Iranscope Store * * *

Iran's Futurist Party حزب اینده نگر ایران


About   Contact  Support   Futurism   Sitemap  PrivacyPolicy

درباره   تماس   مالی   آینده نگری   نقشه سايت

 

 ghandchi twitter @ghandchi  iranscope.com ایرانسکوپ دات کام  آر اس اس بلاگ ايرانسکوپ

Please like Iranscope's English Facebook below

 

لطفاً فیسبوک فارسی ایرانسکوپ در زیر را لایک کنید